Personvernerklæring for Sunglasses Shop


MyOptique Group Limited opererer som Sunglasses Shop (vi eller oss) og er registrert som selskap i England og Wales under selskapsnummer 05139004. Vårt registrerte hovedkontor ligger i Veale Wasbrough Vizards, Narrow Quay House, Bristol BS1 4QA.

Våre kontaktopplysninger er: no@sunglassesshop.com. Personvernansvarlig hos oss kan kontaktes på: dpo@myoptiquegroup.com.

MyOptique Group Limited er en del av EssilorLuxottica Group.


Hva er formålet med dette dokumentet?

1.1- Vi forplikter oss til å beskytte og respektere dine personopplysninger. Denne personvernerklæringen beskriver grunnlaget for all informasjon vi henter inn om brukerne av nettstedet vårt på www.sunglasses-shop.co.uk (vårt nettsted) og hvordan denne informasjonen behandles av oss.

1.2- Denne personvernerklæringen gjelder for: Besøkende på nettstedet vårt som ikke registrerer seg så vel som de som gjør dette, alle kunder som kjøper varer og/eller tjenester fra oss via nettstedet vårt eller på andre måter, og alle individuelle leverandører samt tjenesteleverandører som leverer tjenester til virksomheten vår (deg).

1.3- Vi er en informasjonsbehandler. Dette betyr at vi er ansvarlige for å bestemme hvordan vi oppbevarer og bruker personopplysningene dine, samt å forklare dette tydelig for deg.

1.4- Vi har utnevnt en personvernansvarlig («DPO») som er ansvarlig for å føre tilsyn med spørsmål tilknyttet denne personvernerklæringen. Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, inkludert forespørsler tilknyttet utøvelse av dine juridiske rettigheter, kan du kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen beskrevet ovenfor.

1.5- Les denne personvernerklæringen nøye for å forstå hva vi gjør med din personopplysningene dine, og hvilke rettigheter du har i forbindelse med vår aktivitet.

1.6- Nettstedet vårt er ikke beregnet på barn, og vi innhenter ikke bevisst informasjon om barn.


Hva er personopplysninger og vår lovlige hjemmel for behandling

2.1- Personopplysninger, eller personlig informasjon, omfatter all informasjon knyttet til en person, og som personen kan identifiseres utifra. Det fins spesielle kategorier av mer sensitive personopplysninger som krever et høyere beskyttelsesnivå (se mer i avsnitt 3.4 nedenfor).

2.2- Vi vil kun bruke personopplysningene dine når loven tillater dette. Vårt viktigste lovgrunnlag for behandling angis i tabellen nedenfor. Noen av grunnene våre for behandling kan allikevel overlappe, og det kan foreligge flere grunner som rettferdiggjør bruken av personopplysningene dine.

2.3- Det er kun med grunnlag i en av våre (eller en tredjeparts) legitime interesser at vi kan bruke personopplysningene dine, dersom dine interesser og de fundamentale rettigheter ikke overstyrer våre interesser. Nedenfor beskriver vi de legitime interessene som kan utgjøe grunnlag for behandling av personopplysninger.

2.4- Hvis du er en privatperson, kommer vi til å be om ditt samtykke før vi sender deg direkte markedskommunikasjon fra tredjeparter. Du har rett til å tilbakekalle ditt samtykke til markedsføring når som helst ved å kontakte oss.

2.5- Vi vil kun bruke personopplysningene dine til formålene de ble innhentet for, med mindre vi med rimelighet vurderer at vi må bruke dem av en annen grunn, og denne grunnen er kompatibel med det opprinnelige formålet. Dersom vi trenger å bruke personopplysningene til et urelatert formål, vil vi varsle deg og forklare lovgrunnlaget som tillater oss å gjøre dette.

2.6- Vær oppmerksom på at vi kan bruke personopplysningene dine uten ditt kjennskap eller samtykke når dette kreves eller tillates ved lov.

2.7- Når loven eller en kontraktsbestemmelse vi har med deg pålegger oss å innhente personopplysninger, og du ikke er i stand til å fremskaffe disse ved forespørsel, kan det hende vi ikke kan utføre kontrakten vi har eller forsøker å opprette med deg (for eksempel, for å tilby deg med varer og tjenester). I slike tilfeller kan vi måtte kansellere et produkt eller en tjeneste du har med oss, men vi vil varsle deg dersom dette er tilfelle.

Opplysninger vi henter inn om deg

3.1- Personopplysninger, eller personlig informasjon, omfatter all informasjon knyttet til en person, og som personen kan identifiseres utifra. Det inkluderer ikke opplysninger hvor identiteten er fjernet (anonyme data).

3.2- Vi kan samle inn, bruke, lagre og overføre forskjellige typer personopplysninger om deg som vi har gruppert på følgende måte:

3.3- Vi innhenter, bruker og deler også aggregert informasjonfor eksempel statistiske eller demografiske opplysninger, til ethvert formål. Aggregerte data kan være avledet fra personopplysningene dine, men anses ikke som personopplysninger etter loven, siden disse opplysningene ikke direkte eller indirekte røper identiteten din. For eksempel kan det hende at vi aggregerer bruksinformasjonen din for å beregne prosentandelen brukere som har tilgang til en spesifikk nettstedfunksjon. Dersom vi imidlertid kombinerer eller kobler aggregert data til personopplysningene dine slik at de direkte eller indirekte kan identifisere deg, behandler vi den kombinerte informasjonen som personopplysninger som skal brukes i samsvar med denne personvernerklæringen.

3.4- Vi innhenter også følgende spesialkategorier av personopplysninger om deg:

Hvordan innhentes personopplysningene dine?

4.1- Vi bruker forskjellige metoder for å samle inn opplysninger fra og om deg, inkludert gjennom:

4.2- Direkte samhandling. Du kan gi oss dine identitets- og kontaktopplysninger ved å fylle ut skjemaer eller ved å svare med oss via post, telefon, e-post eller på andre måter. Dette inkluderer personopplysninger du oppgir når du:


4.3- Vi innhenter identitet, kontaktopplysninger, profilinformasjon og teknisk informasjon gjennom kontoene våre på sosiale medier:

4.4- Automatiserte teknologier eller samhandlinger. Når du samhandler med nettstedet vårt og markedsførings-e-postene våre, innhenter vi automatisk bruksinformasjon og teknisk informasjon om utstyret ditt, surfe-handlinger og -mønstre. Vi innhenter disse personopplysningene ved hjelp av informasjonskapsler, innebygde piksler eller plugin-er, serverlogger og andre lignende teknologier. Vi kan også motta teknisk informasjon om deg hvis du besøker andre nettsteder som bruker informasjonskapslene våre. Vennligst se avsnitt 10 nedenfor for mer informasjon.

4.5- Tredjeparter eller offentlig tilgjengelige kilder. Vi kan motta personopplysninger om deg fra forskjellige tredjeparter, for eksempel:

Formål vi bruker personopplysningene dine til


Formål/aktivitet


Informasjonstype


Lovgrunnlag for behandling inkludert på bakgrunn av legitim interesse

For å registrere deg som ny kunde

(a) Identitetsinformasjon
(b) Kontaktinformasjon

Utførelsen av en kontrakt med deg

For å behandle og levere bestillingen din, inkludert:
(a) Håndtering av betalinger, avgifter og gebyrer
(b) Innhente og gjenvinne penger i vår favør

(a) Identitetsinformasjon
(b) Kontaktinformasjon
(c) Transaksjonsinformasjon
(d) Markedsførings- og kommunikasjonsinformasjon

(a) Utførelsen av en kontrakt med deg
(b) Nødvendig for vår legitime interesse i å tilby deg effektiv kundeservice.

For å håndtere vårt forhold til deg, som vil omfatte:
(a) Å varsle deg om endringer i vilkårene eller personvernreglene våre
(b) Å be deg om å legge igjen en anmeldelse eller ta en spørreundersøkelse

(a) Identitetsinformasjon
(b) Kontaktinformasjon
(c) Profilinformasjon
(d) Markedsførings- og kommunikasjonsinformasjon

(a) Utførelsen av en kontrakt med deg
(b) Nødvendig for å imøtekomme en lovforpliktelse
(c) Nødvendig for våre legitime interesser (for å holde opplysningene våre oppdaterte og studere hvordan kunder bruker produktene/tjenestene våre)

For å kunne la deg delta i en gratis prøveperiode, konkurranse eller fullføre en spørreundersøkelse

(a) Identitetsinformasjon
(b) Kontaktinformasjon
(c) Profilinformasjon
(d) Bruksinformasjon
(e) Markedsførings- og kommunikasjonsinformsjon

(a) Utførelsen av en kontrakt med deg
(b) Nødvendig for våre legitime interesser (for å studere hvordan kunder bruker produktene/tjenestene våre, for å utvikle dem samt utvide virksomheten vår)

For å administrere og beskytte virksomheten vår og dette nettstedet (inkludert feilsøking, dataanalyse, testing, systemvedlikehold, support, rapportering og hosting av data)

(a) Identitetsinformasjon
(b) Kontaktinformasjon
(c) Teknisk informasjon

(a) Nødvendig for våre legitime interesser (for å drive virksomheten vår, forsyne administrasjon og IT-tjenester, nettverkssikkerhet, for å forhindre svindel samt i øvelser forbundet med reorganisering av virksomheten eller grupperestrukturering)
(b) Nødvendig for å imøtekomme en lovforpliktelse

For å levere relevant nettstedinnhold og annonser til deg, samt måle eller forstå effektiviteten til annonseringen vi presenterer deg med

(a) Identitetsinformasjon
(b) Kontaktinformasjon
(c) Profilinformasjon
(d) Bruksinformasjon
(e) Markedsførings- og kommunikasjonsinformsjon
(f) Teknisk informasjon

Nødvendige for vores legitime interesser (til at undersøge hvordan kunder bruger vores produkter/tjenester, til at udvikle dem, til at udvide vores forretning og til at informere om vores markedsføringsstrategi)

For å bruke dataanalyse til å forbedre nettstedet, produktene/tjenestene våre, markedsføring, kunderelasjoner og opplevelser

(a) Teknisk informasjon
(b) Bruksinformasjon

Nødvendig for våre legitime interesser (for å definere kundetyper for produktene og tjenestene våre, for å holde nettstedet vårt oppdatert og relevant, for å utvikle virksomheten vår samt informere markedsstrategien vår)

For å komme med forslag og anbefalinger til deg om varer eller tjenester som kan være av interesse

(a) Identitetsinformasjon
(b) Kontaktinformasjon
(c) Teknisk informasjon
(d) Bruksinformasjon
(e) Profilinformasjon
(f) Markedsførings- og kommunikasjonsinformasjon

Nødvendig for våre legitime interesser (for å utvikle produktene/tjenestene våre samt utvide virksomheten vår)


Spesialkategori-opplysningerFor å behandle bestillingen din på reseptbelagte briller

(a) Identitetsinformasjon
(b) Helserelatert informasjon
(c) Øyemedisinsk reseptinformasjon

(a) Utførelsen av en kontrakt med deg og med ditt eksplisitte samtykke.

5.1- Automatisert beslutningstaking

5.2- Markedsføring

5.3- Kampanjetilbud fra oss

5.4- Tredjeparts markedsføring
Vi vil innhente ditt uttrykkelige samtykke før vi deler personopplysningene dine med noen tredjepart i markedsføringsøyemed.

5.5- Reservasjon
Du kan når som helst be oss eller tredjeparter om å slutte å sende deg markedsføringsmeldinger ved å logge deg på nettstedet og merke av eller fjerne markeringen i de aktuelle boksene for å justere markedsføringsinnstillingene eller ved å følge reservasjonslinkene på en hvilken som helst markedsføringsmelding sendt til deg, eller ved å kontakte oss på hvilket som helst tidspunkt.

Deling av din informasjon

6.1- Vi deler din personopplysningene dine med tredjeparts leverandører og tjenesteleverandører i den grad det er nødvendig for å gjennomføre bestillingen din.

6.2- Vi deler informasjonen din med følgende andre tredjeparter:

6.3- Vi deler også opplysningene dine med tredjeparts tjenesteleverandører som leverer tjenester til virksomheten vår, for eksempel vår nettbaserte transaksjonsbehandling, leverandør for ordrefullbyrdelse, markedsførings- og kommunikasjonsleverandører, nettstedets vertsserver, IT-support og vedlikeholdstjenester, skylagringsleverandør og server for e-postutveksling, frakttjenester og andre bedrifter som leverer bestemte tjenester på våre vegne. Alle våre tredjeparts tjenesteleverandører er pålagt å implementere passende sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine i tråd med våre retningslinjer. Vi tillater ingen av våre tredjeparts tjenesteleverandører å bruke personopplysningene dine til egne formål.

Informasjonssikkerhet

7.1- Vi har iverksatt:

Overføring av informasjon utenfor EØS

7.2- Alle personopplysninger du sender til oss, lagres på sikre servere basert i Storbritannia eller Det europeiske økonomiske samarbeiområdet (EØS).

7.3- Hvis pålegges å overføre informasjonen din utenfor Storbritannia eller EØS, har vi iverksatt egnede tiltak for å sikre at personopplysningene dine behandles av disse tredjepartene på en måte som samsvarer med og respekterer EU og Storbritannias lover om personvern.

7.4- Hvis du er basert utenfor Storbritannia eller EØS, kan vi overføre personopplysninger til postadressen du oppgir til oss i den grad dette er nødvendig for å fullføre bestillingen din. Vi vil ta alle rimelige skritt for å sikre at slike overføringer er sikre. Ved å instruere oss fra utenfor Storbritannia eller EØS, samtykker du i at slik overføring er nødvendig for at vi skal kunne fullføre bestillingen din.

7.5- Vi bruker Google Analytics for å evaluere ytelsen til nettstedet vårt, samt til å forbedre tjenesten vi tilbyr deg. Vi kan overføre informasjon om deg utenfor Storbritannia eller EØS til dette formålet. Vi vil kun gjøre dette der det er tillatt ved lov.

7.6- Google Analytics overholder EUs og USAs rammeverk for personvernbeskyttelse, som fastsatt av US Department of Commerce i forbindelse med innhenting, bruk og lagring av personopplysninger fra Den europeiske unions medlemsland. Dette er underlagt Federal Trade Commissions håndhevelse. Google, inkludert Google Inc. og dets heleide amerikanske datterselskaper har bekreftet at de overholder de relevante prinsippene for personvernbeskyttelse, inkludert for Google Analytics. For mer informasjon om dette beskyttelsestiltaket, kan du besøke følgende: https://www.google.co.uk/intl/no/policies/privacy/frameworks/.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

8.1- Vi vil kun lagre personopplysningene dine så lenge det er rimelig nødvendig for å kunne oppfylle formålene vi innhentet dem til, inkludert for å oppfylle eventuelle krav som er juridiske, forskriftsmessige, skattemessige, regnskapsmessige eller i forbindelse med rapportering. Vi kan beholde personopplysningene dine i en lengre periode i forbindelse med en klage, eller hvis vi med rimelighet mener det er sjanse for at forholdet oss mellom oss og deg kan føre til søksmål.

8.2- For å fastsette rett lagringsmåte for personopplysninger vurderer vi personopplysningenes mengde, art og følsomhet, potensiell risiko for skade som følge av uautorisert bruk eller avdekking av personopplysningene dine, formålene vi bruker personopplysningene dine til, og hvorvidt vi kan oppnå disse formålene på andre måter, samt gjeldende krav av juridisk, forskriftsmessig, skattemessig, regnskapsmessig eller av annen art.

8.3- Vi lagrer grunnleggende informasjon om kundene våre (inkludert kontakt-, identitets- og transaksjonsinformasjon) i fem år etter at de slutter å være kunder av skattemessige formål, og i forbindelse med eventuelle juridiske krav.

8.4- Vi lagrer identitetsinformasjon, inkludert øyemedisinsk resept- og helserelatert informasjon i 10 år, i tråd med kravene fra General Optical Council.

8.5- I noen tilfeller kan du be oss om å slette opplysningene dine: Se rettighetene dine nedenfor for mer informasjon.

8.6- I noen tilfeller vil vi anonymisere personopplysningene dine (slik at de ikke lenger kan knyttes til deg) til forskningsmessige eller statistiske formål. I disse tilfellene kan vi bruke denne informasjonen på ubestemt tid uten at du varsles ytterligere om dette.

Rettighetene dine

9.1- Du har følgende rettigheter:

9.2- Hvis vi sletter personopplysningene dine eller begrenser bruken av disse, vil vi ikke kunne tilby deg tjenestene våre.

9.3- Hvis du vil utøve noen av rettighetene dine, kan du kontakte dpo@myoptiquegroup.comVi må kanskje be deg om spesifikk informasjon for å hjelpe oss med å bekrefte identiteten din og sikre din rett på tilgang til informasjonen (eller til å utøve noen av de andre rettighetene dine).

Retningslinjer for informasjonskapsler

10.1- Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler for å skille deg fra andre brukere av nettstedet vårt. Vi bruker informasjonskapsler for våre legitime interesser, for å hjelpe oss med å gi deg en god opplevelse når du surfer på nettstedet vårt og for å forbedre sistnevnte. Du kan se retningslinjene for informasjonskapsler på nettstedet vårt.

Tredjeparslinker

11.1- Dette nettstedet kan inneholde linker til tredjeparters nettsteder, plugin-er og applikasjoner. Hvis du klikker på linkene eller aktiverer disse tilkoblingene, kan det hende tredjeparter kan innhente eller dele informasjon om deg. Vi kontrollerer ikke disse tredjepartsnettstedene og er ikke ansvarlige for personvernerklæringene deres. Når du forlater nettstedet vårt, oppfordrer vi deg til å lese personvernreglene for hvert nettsted du besøker.Vi gjennomgår regelmessig overholdelsen av våre retningslinjer for personvern, spesielt for sikrer at det samsvarer med nye lover og forskrifter om personvern. Selv om denne personvernerklæringen kan endres fra tid til annen, innskrenker vi allikevel ikke rettighetene dine under denne personvernerklæringen uten ditt uttrykkelige samtykke.

Sist oppdatert august 2020