Kundeservice

Personvernerklæring for Sunglasses Shop


MyOptique Group Limited opererer som Sunglasses Shop (vi eller oss) og er registrert som selskap i England og Wales under selskapsnummer 05139004. Vårt registrerte hovedkontor ligger i Veale Wasbrough Vizards, Narrow Quay House, Bristol BS1 4QA.

Våre kontaktopplysninger er: no@sunglassesshop.com. Personvernansvarlig hos oss kan kontaktes på: dpo@myoptiquegroup.com.

MyOptique Group Limited er en del av EssilorLuxottica Group.


Hva er formålet med dette dokumentet?

1.1- Vi forplikter oss til å beskytte og respektere dine personopplysninger. Denne personvernerklæringen beskriver grunnlaget for all informasjon vi henter inn om brukerne av nettstedet vårt på www.sunglasses-shop.co.uk (vårt nettsted) og hvordan denne informasjonen behandles av oss.

1.2- Denne personvernerklæringen gjelder for: Besøkende på nettstedet vårt som ikke registrerer seg så vel som de som gjør dette, alle kunder som kjøper varer og/eller tjenester fra oss via nettstedet vårt eller på andre måter, og alle individuelle leverandører samt tjenesteleverandører som leverer tjenester til virksomheten vår (deg).

1.3- Vi er en informasjonsbehandler. Dette betyr at vi er ansvarlige for å bestemme hvordan vi oppbevarer og bruker personopplysningene dine, samt å forklare dette tydelig for deg.

1.4- Vi har utnevnt en personvernansvarlig («DPO») som er ansvarlig for å føre tilsyn med spørsmål tilknyttet denne personvernerklæringen. Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, inkludert forespørsler tilknyttet utøvelse av dine juridiske rettigheter, kan du kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen beskrevet ovenfor.

1.5- Les denne personvernerklæringen nøye for å forstå hva vi gjør med din personopplysningene dine, og hvilke rettigheter du har i forbindelse med vår aktivitet.

1.6- Nettstedet vårt er ikke beregnet på barn, og vi innhenter ikke bevisst informasjon om barn.


Hva er personopplysninger og vår lovlige hjemmel for behandling

2.1- Personopplysninger, eller personlig informasjon, omfatter all informasjon knyttet til en person, og som personen kan identifiseres utifra. Det fins spesielle kategorier av mer sensitive personopplysninger som krever et høyere beskyttelsesnivå (se mer i avsnitt 3.4 nedenfor).

2.2- Vi vil kun bruke personopplysningene dine når loven tillater dette. Vårt viktigste lovgrunnlag for behandling angis i tabellen nedenfor. Noen av grunnene våre for behandling kan allikevel overlappe, og det kan foreligge flere grunner som rettferdiggjør bruken av personopplysningene dine.

2.3- Det er kun med grunnlag i en av våre (eller en tredjeparts) legitime interesser at vi kan bruke personopplysningene dine, dersom dine interesser og de fundamentale rettigheter ikke overstyrer våre interesser. Nedenfor beskriver vi de legitime interessene som kan utgjøe grunnlag for behandling av personopplysninger.

2.4- Hvis du er en privatperson, kommer vi til å be om ditt samtykke før vi sender deg direkte markedskommunikasjon fra tredjeparter. Du har rett til å tilbakekalle ditt samtykke til markedsføring når som helst ved å kontakte oss.

2.5- Vi vil kun bruke personopplysningene dine til formålene de ble innhentet for, med mindre vi med rimelighet vurderer at vi må bruke dem av en annen grunn, og denne grunnen er kompatibel med det opprinnelige formålet. Dersom vi trenger å bruke personopplysningene til et urelatert formål, vil vi varsle deg og forklare lovgrunnlaget som tillater oss å gjøre dette.

2.6- Vær oppmerksom på at vi kan bruke personopplysningene dine uten ditt kjennskap eller samtykke når dette kreves eller tillates ved lov.

2.7- Når loven eller en kontraktsbestemmelse vi har med deg pålegger oss å innhente personopplysninger, og du ikke er i stand til å fremskaffe disse ved forespørsel, kan det hende vi ikke kan utføre kontrakten vi har eller forsøker å opprette med deg (for eksempel, for å tilby deg med varer og tjenester). I slike tilfeller kan vi måtte kansellere et produkt eller en tjeneste du har med oss, men vi vil varsle deg dersom dette er tilfelle.

Opplysninger vi henter inn om deg

3.1- Personopplysninger, eller personlig informasjon, omfatter all informasjon knyttet til en person, og som personen kan identifiseres utifra. Det inkluderer ikke opplysninger hvor identiteten er fjernet (anonyme data).

3.2- Vi kan samle inn, bruke, lagre og overføre forskjellige typer personopplysninger om deg som vi har gruppert på følgende måte:

 • Identitetsinformasjon inkluderer fornavn, etternavn, brukernavn eller lignende identifikatorer, og kan også omfatte sivilstatus, tittel, fødselsdato, fotografi og kjønn.
 • Kontaktinformasjon inkluderer faktureringsadresse, leveringsadresse, e-postadresse og telefonnumre.
 • Transaksjonsinformasjon inkluderer opplysninger om produkter og tjenester du har kjøpt fra oss.
 • Teknisk informasjon inkluderer internettprotokoll-/IP-adresse, innloggingsdata, nettlesertype og -versjon, innstillinger for tidssone og plassering, nettleserens plugin-typer og -versjoner, operativsystem og plattform samt annen teknologi på enhetene du bruker for å få tilgang til dette nettstedet.
 • Profilinformasjon inkluderer brukernavn og passord, kjøp eller bestillinger utført av deg, dine interesser, preferanser, feedback og svar på spørreundersøkelser.
 • Bruksinformasjon inneholder informasjon om hvordan du bruker vår hjemmeside samt våre produkter og tjenester.
 • Markedsførings- og kommunikasjonsinformasjon inkluderer preferansene dine for mottak av markedsføring fra oss og våre tredjeparter samt dine kommunikasjonspreferanser, hvordan du samhandler med digital markedsføring we bruker til å innhente informasjon og spore sidene du besøkte via nettstedet vårt, eller hvorvidt du har åpnet e-postene våre (e-poster inneholder sporingspiksler eller plugin-er), dato, tid og plasseringen da du hadde tilgang til informasjonen, søkespørsmålene dine, informasjon om enheten din (maskinvaremodell, operativsystemversjon, unike enhetsidentifikatorer, internettprotokoll-adresse, maskinvareinnstillinger, nettlesertype, nettleserspråk), tid og dato for forespørselen din samt referanse URL.
 • Vi samler ikke inn økonomisk informasjon - når du legger inn en bestilling, omdirigeres du til en tredjeparts tjenesteleverandør som tar seg av betalingsprosessen.

3.3- Vi innhenter, bruker og deler også aggregert informasjonfor eksempel statistiske eller demografiske opplysninger, til ethvert formål. Aggregerte data kan være avledet fra personopplysningene dine, men anses ikke som personopplysninger etter loven, siden disse opplysningene ikke direkte eller indirekte røper identiteten din. For eksempel kan det hende at vi aggregerer bruksinformasjonen din for å beregne prosentandelen brukere som har tilgang til en spesifikk nettstedfunksjon. Dersom vi imidlertid kombinerer eller kobler aggregert data til personopplysningene dine slik at de direkte eller indirekte kan identifisere deg, behandler vi den kombinerte informasjonen som personopplysninger som skal brukes i samsvar med denne personvernerklæringen.

3.4- Vi innhenter også følgende spesialkategorier av personopplysninger om deg:

 • Helserelatert informasjon i forbindelse med din brilleresept.
 • Øyemedisinsk reseptinformasjon.
 • Vi bruker dette for å gjennomføre kontrakten oss imellom og med ditt uttrykkelige samtykke.

Hvordan innhentes personopplysningene dine?

4.1- Vi bruker forskjellige metoder for å samle inn opplysninger fra og om deg, inkludert gjennom:

4.2- Direkte samhandling. Du kan gi oss dine identitets- og kontaktopplysninger ved å fylle ut skjemaer eller ved å svare med oss via post, telefon, e-post eller på andre måter. Dette inkluderer personopplysninger du oppgir når du:

 • 4.2.1 - søker om produktene og tjenestene våre;
 • 4.2.2 - oppretter en konto på hjemmesiden vår;
 • 4.2.3 - abonnerer på tjenesten eller publikasjonene våre;
 • 4.2.4 - ber om at markedsføring sendes til deg;
 • 4.2.5 - deltar i en konkurranse, promotering eller spørreundersøkelse, eller
 • 4.2.6 - gir oss feedback, sender inn en klage eller kontakter oss.

4.3- Vi innhenter identitet, kontaktopplysninger, profilinformasjon og teknisk informasjon gjennom kontoene våre på sosiale medier:

 • 4.3.1 - https://www.facebook.com/sunglassesshop
 • 4.3.2 - @sunglassesshop https://twitter.com/sunglassesshop
 • 4.3.3 - @sunglassesshop https://www.instagram.com/sunglassesshop/

4.4- Automatiserte teknologier eller samhandlinger. Når du samhandler med nettstedet vårt og markedsførings-e-postene våre, innhenter vi automatisk bruksinformasjon og teknisk informasjon om utstyret ditt, surfe-handlinger og -mønstre. Vi innhenter disse personopplysningene ved hjelp av informasjonskapsler, innebygde piksler eller plugin-er, serverlogger og andre lignende teknologier. Vi kan også motta teknisk informasjon om deg hvis du besøker andre nettsteder som bruker informasjonskapslene våre. Vennligst se avsnitt 10 nedenfor for mer informasjon.

4.5- Tredjeparter eller offentlig tilgjengelige kilder. Vi kan motta personopplysninger om deg fra forskjellige tredjeparter, for eksempel:

 • 4.5.1 - Teknisk informasjon fra følgende parter:
  • (a) analyseleverandører som Google med base utenfor EU;
  • (b) reklamenettverk
  • (c) leverandører av søkeinformasjon
 • 4.5.2 - identitets- og kontaktinformasjon fra datameglere eller -aggregatorer

Formål vi bruker personopplysningene dine til


Formål/aktivitet


Informasjonstype


Lovgrunnlag for behandling inkludert på bakgrunn av legitim interesse

For å registrere deg som ny kunde

(a) Identitetsinformasjon
(b) Kontaktinformasjon

Utførelsen av en kontrakt med deg

For å behandle og levere bestillingen din, inkludert:
(a) Håndtering av betalinger, avgifter og gebyrer
(b) Innhente og gjenvinne penger i vår favør

(a) Identitetsinformasjon
(b) Kontaktinformasjon
(c) Transaksjonsinformasjon
(d) Markedsførings- og kommunikasjonsinformasjon

(a) Utførelsen av en kontrakt med deg
(b) Nødvendig for vår legitime interesse i å tilby deg effektiv kundeservice.

For å håndtere vårt forhold til deg, som vil omfatte:
(a) Å varsle deg om endringer i vilkårene eller personvernreglene våre
(b) Å be deg om å legge igjen en anmeldelse eller ta en spørreundersøkelse

(a) Identitetsinformasjon
(b) Kontaktinformasjon
(c) Profilinformasjon
(d) Markedsførings- og kommunikasjonsinformasjon

(a) Utførelsen av en kontrakt med deg
(b) Nødvendig for å imøtekomme en lovforpliktelse
(c) Nødvendig for våre legitime interesser (for å holde opplysningene våre oppdaterte og studere hvordan kunder bruker produktene/tjenestene våre)

For å kunne la deg delta i en gratis prøveperiode, konkurranse eller fullføre en spørreundersøkelse

(a) Identitetsinformasjon
(b) Kontaktinformasjon
(c) Profilinformasjon
(d) Bruksinformasjon
(e) Markedsførings- og kommunikasjonsinformsjon

(a) Utførelsen av en kontrakt med deg
(b) Nødvendig for våre legitime interesser (for å studere hvordan kunder bruker produktene/tjenestene våre, for å utvikle dem samt utvide virksomheten vår)

For å administrere og beskytte virksomheten vår og dette nettstedet (inkludert feilsøking, dataanalyse, testing, systemvedlikehold, support, rapportering og hosting av data)

(a) Identitetsinformasjon
(b) Kontaktinformasjon
(c) Teknisk informasjon

(a) Nødvendig for våre legitime interesser (for å drive virksomheten vår, forsyne administrasjon og IT-tjenester, nettverkssikkerhet, for å forhindre svindel samt i øvelser forbundet med reorganisering av virksomheten eller grupperestrukturering)
(b) Nødvendig for å imøtekomme en lovforpliktelse

For å levere relevant nettstedinnhold og annonser til deg, samt måle eller forstå effektiviteten til annonseringen vi presenterer deg med

(a) Identitetsinformasjon
(b) Kontaktinformasjon
(c) Profilinformasjon
(d) Bruksinformasjon
(e) Markedsførings- og kommunikasjonsinformsjon
(f) Teknisk informasjon

Nødvendige for vores legitime interesser (til at undersøge hvordan kunder bruger vores produkter/tjenester, til at udvikle dem, til at udvide vores forretning og til at informere om vores markedsføringsstrategi)

For å bruke dataanalyse til å forbedre nettstedet, produktene/tjenestene våre, markedsføring, kunderelasjoner og opplevelser

(a) Teknisk informasjon
(b) Bruksinformasjon

Nødvendig for våre legitime interesser (for å definere kundetyper for produktene og tjenestene våre, for å holde nettstedet vårt oppdatert og relevant, for å utvikle virksomheten vår samt informere markedsstrategien vår)

For å komme med forslag og anbefalinger til deg om varer eller tjenester som kan være av interesse

(a) Identitetsinformasjon
(b) Kontaktinformasjon
(c) Teknisk informasjon
(d) Bruksinformasjon
(e) Profilinformasjon
(f) Markedsførings- og kommunikasjonsinformasjon

Nødvendig for våre legitime interesser (for å utvikle produktene/tjenestene våre samt utvide virksomheten vår)


Spesialkategori-opplysningerFor å behandle bestillingen din på reseptbelagte briller

(a) Identitetsinformasjon
(b) Helserelatert informasjon
(c) Øyemedisinsk reseptinformasjon

(a) Utførelsen av en kontrakt med deg og med ditt eksplisitte samtykke.

5.1- Automatisert beslutningstaking

 • 5.1.1 - Automatisert beslutningstaking skjer når et elektronisk system bruker personopplysninger til å ta en beslutning uten menneskelig innblanding.
 • 5.1.2 - Vi ser ikke for oss at det blir tatt alvorlige beslutninger om deg ved hjelp av automatiserte midler, men vi vil varsle deg skriftlig hvis denne situasjonen endrer seg.

5.2- Markedsføring

 • 5.2.1 - Vi jobber for å gi deg valg angående noen typer bruk av personopplysninger, spesielt knyttet til markedsføring og reklame.
 • 5.2.2 - Vi kan bruke tredjeparts reklamefirmaer eller tilknyttede selskaper for å vise annonser på nettstedet vårt. Disse tredjeparts reklamefirmaene eller tilknyttede selskapene kan separat plassere eller gjenkjenne en informasjonskapselfil i nettleseren mens de leverer annonser til nettstedet. Vi kan ikke se informasjonen som er innhentet eller lagret i tredjeparters informasjonskapsler. Vi gir ikke ut personopplysninger om deg til disse tredjeparts annonsørene eller tilknyttede selskapene, eller til noen som helst annen tredjepart.
 • 5.2.3 - Det kreves ikke at du oppgir personopplysninger hvis du bare vil besøke nettstedet vårt. Dette betyr at du kan nekte å godta informasjonskapsler ved å konfigurere nettleseren din deretter (for mer informasjon, se «hjelp» -delen i nettleseren din). Imidlertid vil det å nekte informasjonskapsler forstyrre navigasjonen på nettstedet vårt, særlig gjennom at det hindrer deg i å få tilgang til visse deler av det.

5.3- Kampanjetilbud fra oss

 • 5.3.1 - Vi kan bruke dine identitets- og kontaktinformasjon-, teknisk informasjon, bruks- og profilinformasjon for å danne oss en oversikt over hva vi tror du kan ønske deg eller trenge, eller hva som kan være av interesse for deg. Dette er måten vi bestemmer hvilke produkter, tjenester og tilbud som kan være relevante for deg på.
 • 5.3.2 - Du vil motta markedsføringskommunikasjon fra oss hvis du har bedt om informasjon fra oss eller kjøpt produkter fra oss, og ikke har reservert deg mot denne markedsføringen.

5.4- Tredjeparts markedsføring
Vi vil innhente ditt uttrykkelige samtykke før vi deler personopplysningene dine med noen tredjepart i markedsføringsøyemed.

5.5- Reservasjon
Du kan når som helst be oss eller tredjeparter om å slutte å sende deg markedsføringsmeldinger ved å logge deg på nettstedet og merke av eller fjerne markeringen i de aktuelle boksene for å justere markedsføringsinnstillingene eller ved å følge reservasjonslinkene på en hvilken som helst markedsføringsmelding sendt til deg, eller ved å kontakte oss på hvilket som helst tidspunkt.

Deling av din informasjon

6.1- Vi deler din personopplysningene dine med tredjeparts leverandører og tjenesteleverandører i den grad det er nødvendig for å gjennomføre bestillingen din.

6.2- Vi deler informasjonen din med følgende andre tredjeparter:

 • 6.2.1 - våre regulatorer, profesjonelle rådgivere, forsikringsleverandør og revisorer;
 • 6.2.2 - HMRC eller andre myndigheter eller andre instanser for rettshåndhevelse;
 • 6.2.3 - medlemmer av EssilorLuxottica Group som en del av vår virksomhets administrasjon;
 • 6.2.4 - hvis vi selger en virksomhet eller eiendeler kan vi måtte røpe personopplysningene dine til den potensielle kjøperen av en slik virksomhet eller eiendeler;
 • 6.2.5 - leverandører av betalingstjenester når du kjøper produkter via nettstedet;
 • 6.2.6 - dersom vi har en lovpålagt plikt til å gjøre dette, og
 • 6.2.7 - i forbindelse med beskyttelse mot svindel og reduksjon av kredittrisiko. Kategoriene av tredjeparter som står oppført ovenfor bruker personopplysningene dine til egne formål, og står ansvarlige for egen overholdelse av personvernlover.

6.3- Vi deler også opplysningene dine med tredjeparts tjenesteleverandører som leverer tjenester til virksomheten vår, for eksempel vår nettbaserte transaksjonsbehandling, leverandør for ordrefullbyrdelse, markedsførings- og kommunikasjonsleverandører, nettstedets vertsserver, IT-support og vedlikeholdstjenester, skylagringsleverandør og server for e-postutveksling, frakttjenester og andre bedrifter som leverer bestemte tjenester på våre vegne. Alle våre tredjeparts tjenesteleverandører er pålagt å implementere passende sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine i tråd med våre retningslinjer. Vi tillater ingen av våre tredjeparts tjenesteleverandører å bruke personopplysningene dine til egne formål.

Informasjonssikkerhet

7.1- Vi har iverksatt:

 • 7.1.1 - Egnede sikkerhetstiltak for å forhindre at personopplysningene dine går tapt, brukes eller gis tilgang til på en uautorisert måte, endres eller røpes.
 • 7.1.2 - Prosedyrer for å håndtere alle mistenkte brudd på personvernet, og vi vil varsle deg og enhver aktuell regulator dersom vi mistenker brudd og er lovpålagt å gjøre dette.
 • 7.1.3 - Alle våre ansatte som har tilgang til personopplysningene dine er pålagt å inngå en avtale om hemmelighold eller lignende avtaler som pålegger dem å overholde våre krav til personvern og konfidensialitet.
 • 7.1.4 - Vi krever at forretningspartnere og tredjeparts tjenesteleverandører vi kan komme til å dele personopplysningene dine med, overholder alle gjeldende krav til personvern og konfidensialitet.
 • 7.1.5 - Vi tilbyr våre ansatte og tredjeparter som har tilgang til personopplysninger regelmessig trening i personvern.

Overføring av informasjon utenfor EØS

7.2- Alle personopplysninger du sender til oss, lagres på sikre servere basert i Storbritannia eller Det europeiske økonomiske samarbeiområdet (EØS).

7.3- Hvis pålegges å overføre informasjonen din utenfor Storbritannia eller EØS, har vi iverksatt egnede tiltak for å sikre at personopplysningene dine behandles av disse tredjepartene på en måte som samsvarer med og respekterer EU og Storbritannias lover om personvern.

7.4- Hvis du er basert utenfor Storbritannia eller EØS, kan vi overføre personopplysninger til postadressen du oppgir til oss i den grad dette er nødvendig for å fullføre bestillingen din. Vi vil ta alle rimelige skritt for å sikre at slike overføringer er sikre. Ved å instruere oss fra utenfor Storbritannia eller EØS, samtykker du i at slik overføring er nødvendig for at vi skal kunne fullføre bestillingen din.

7.5- Vi bruker Google Analytics for å evaluere ytelsen til nettstedet vårt, samt til å forbedre tjenesten vi tilbyr deg. Vi kan overføre informasjon om deg utenfor Storbritannia eller EØS til dette formålet. Vi vil kun gjøre dette der det er tillatt ved lov.

7.6- Google Analytics overholder EUs og USAs rammeverk for personvernbeskyttelse, som fastsatt av US Department of Commerce i forbindelse med innhenting, bruk og lagring av personopplysninger fra Den europeiske unions medlemsland. Dette er underlagt Federal Trade Commissions håndhevelse. Google, inkludert Google Inc. og dets heleide amerikanske datterselskaper har bekreftet at de overholder de relevante prinsippene for personvernbeskyttelse, inkludert for Google Analytics. For mer informasjon om dette beskyttelsestiltaket, kan du besøke følgende: https://www.google.co.uk/intl/no/policies/privacy/frameworks/.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

8.1- Vi vil kun lagre personopplysningene dine så lenge det er rimelig nødvendig for å kunne oppfylle formålene vi innhentet dem til, inkludert for å oppfylle eventuelle krav som er juridiske, forskriftsmessige, skattemessige, regnskapsmessige eller i forbindelse med rapportering. Vi kan beholde personopplysningene dine i en lengre periode i forbindelse med en klage, eller hvis vi med rimelighet mener det er sjanse for at forholdet oss mellom oss og deg kan føre til søksmål.

8.2- For å fastsette rett lagringsmåte for personopplysninger vurderer vi personopplysningenes mengde, art og følsomhet, potensiell risiko for skade som følge av uautorisert bruk eller avdekking av personopplysningene dine, formålene vi bruker personopplysningene dine til, og hvorvidt vi kan oppnå disse formålene på andre måter, samt gjeldende krav av juridisk, forskriftsmessig, skattemessig, regnskapsmessig eller av annen art.

8.3- Vi lagrer grunnleggende informasjon om kundene våre (inkludert kontakt-, identitets- og transaksjonsinformasjon) i fem år etter at de slutter å være kunder av skattemessige formål, og i forbindelse med eventuelle juridiske krav.

8.4- Vi lagrer identitetsinformasjon, inkludert øyemedisinsk resept- og helserelatert informasjon i 10 år, i tråd med kravene fra General Optical Council.

8.5- I noen tilfeller kan du be oss om å slette opplysningene dine: Se rettighetene dine nedenfor for mer informasjon.

8.6- I noen tilfeller vil vi anonymisere personopplysningene dine (slik at de ikke lenger kan knyttes til deg) til forskningsmessige eller statistiske formål. I disse tilfellene kan vi bruke denne informasjonen på ubestemt tid uten at du varsles ytterligere om dette.

Rettighetene dine

9.1- Du har følgende rettigheter:

 • 9.1.1 - Å bli fortalt hva vi gjør med personopplysningene dine. Vi gjør dette ved å tilby deg denne personvernerklæringen;
 • 9.1.2 - for at du skal kunne korrigere eller oppdatere den personlige informasjonen vi har om deg.
 • 9.1.3 - for at du skal kunne motsette deg behandling av personopplysningene dine;
 • 9.1.4 - for at du skal kunne be om en kopi av personopplysningene vi har om deg;
 • 9.1.5 - for at du skal kunne be oss om å slette informasjonen vi har om deg når det ikke lenger foreligger noen god grunn til fortsatt behandling;
 • 9.1.6 - for at du skal kunne be oss om å slutte å behandle personopplysningene dine der vi er avhengige av en legitim interesse, og noe ved din spesielle situasjon gjør at du ønsker å motsette deg behandling på dette grunnlaget og det ikke lenger foreligger noen god grunn til fortsatt behandling;
 • 9.1.7 - for at du skal kunne be oss om å begrense vår bruk av personopplysningene dine i en periode, dersom du hevder at disse er unøyaktige og vi ønsker å bekrefte situasjonen, eller under et begrenset utvalg andre omstendigheter;
 • 9.1.8 - for at du skal kunne be oss om å sende personopplysningene dine til en annen organisasjon i et datamaskinlesbart format;
 • 9.1.9 - for at du skal kunne klage til Information Commissioners kontor dersom du ikke er fornøyd med vår bruk av personopplysningene dine: Du kan gjøre dette på https://ico.org.uk/concerns/. Kontakt oss umiddelbart dersom du mistenker at vi ikke håndterer personopplysningene dine skikkelig, slik at vi kan prøve å løse problemet.

9.2- Hvis vi sletter personopplysningene dine eller begrenser bruken av disse, vil vi ikke kunne tilby deg tjenestene våre.

9.3- Hvis du vil utøve noen av rettighetene dine, kan du kontakte dpo@myoptiquegroup.comVi må kanskje be deg om spesifikk informasjon for å hjelpe oss med å bekrefte identiteten din og sikre din rett på tilgang til informasjonen (eller til å utøve noen av de andre rettighetene dine).

Retningslinjer for informasjonskapsler

10.1- Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler for å skille deg fra andre brukere av nettstedet vårt. Vi bruker informasjonskapsler for våre legitime interesser, for å hjelpe oss med å gi deg en god opplevelse når du surfer på nettstedet vårt og for å forbedre sistnevnte. Du kan se retningslinjene for informasjonskapsler på nettstedet vårt.

Tredjeparslinker

11.1- Dette nettstedet kan inneholde linker til tredjeparters nettsteder, plugin-er og applikasjoner. Hvis du klikker på linkene eller aktiverer disse tilkoblingene, kan det hende tredjeparter kan innhente eller dele informasjon om deg. Vi kontrollerer ikke disse tredjepartsnettstedene og er ikke ansvarlige for personvernerklæringene deres. Når du forlater nettstedet vårt, oppfordrer vi deg til å lese personvernreglene for hvert nettsted du besøker.Vi gjennomgår regelmessig overholdelsen av våre retningslinjer for personvern, spesielt for sikrer at det samsvarer med nye lover og forskrifter om personvern. Selv om denne personvernerklæringen kan endres fra tid til annen, innskrenker vi allikevel ikke rettighetene dine under denne personvernerklæringen uten ditt uttrykkelige samtykke.

Sist oppdatert august 2020