Kundeservice

PERSONVERNERKLÆRING SUNGLASSES SHOP


Sist endret: [2018-11-14]

I denne personvernerklæringen informerer vi, MyOptique Group Ltd, om hvilke personopplysninger vi samler inn når du besøker vår nettside eller bruker våre tjenester, hvorfor vi samler de inn og hva vi benytter de til. Med dine personopplysninger menes all informasjon som omhandler deg, i særdeleshet ditt navn og kontaktopplysninger, slik som din hjemadresse, ditt telefonnummer eller din e-postadresse.

Vennligst ta deg tid til å lese nøye gjennom denne Personvernerklæringen, det er veldig viktig at du fullt ut forstår hvordan vi behandler dine personopplysninger og hvordan vi verner ditt privatliv. Dersom du har spørsmål om vår bruk av dine personopplysninger, kan du kontakte oss slik:

Våre kontaktopplysninger er: Essilor International, no@sunglassesshop.com

Vår personvernombud er: Laurent Teyssandier, dpo@myoptiquegroup.com


HVA SLAGS PERSONOPPLYSNINGER VI SAMLER INN

Opplysninger vi samler inn når du besøker vårt nettsted

Når du går inn på vårt nettsted vil vi automatisk samle inn og lagre noen opplysninger om deg i vår serverlogg og i våre informasjonskapsler, som er små filer vi sender til din datamaskin når du besøker vårt nettsted.

Disse opplysningene lar oss ikke identifisere deg direkte, imidlertid lagres opplysninger som er knyttet til din surfing på vårt nettsted, slik som hvilke sider du gikk inn på, dato og klokkeslett for når du gikk inn på disse sidene, dine søk, informasjon om din enhet (maskinvaremodell, versjon på operasjonssystem, unik enhetsidentifikator, internettprotokolladresse, maskinvareinnstillinger, nettleser, språkinnstillinger på nettleser), dato og klokkeslett for din forespørsel og henvist URL.

Vi kan komme til å bruke tredjeparts reklamebyråer eller tilknyttede selskaper som viser reklame på vår nettside. Disse tredjeparts reklamebyråer eller tilknyttede selskaper kan hver for seg legge inn eller gjenkjenne en informasjonskapsel på din nettleser under leveransen av reklame til nettstedet. Vi kan ikke se informasjon som er samlet inn eller lagret i tredjeparts informasjonskapsler. Vi overlater ikke dine personopplysninger til disse tredjeparts annonsører eller tilknyttede selskaper eller noen andre tredjeparter.

Det er ikke påkrevd at du oppgir personopplysninger om du bare vil besøke vårt nettsted. Dette betyr at du kan nekte å akseptere informasjonskapsler ved å stille inn din nettleser (for mer informasjon om hvordan dette gjøres, se under “Hjelp” på din nettleser). Imidlertid vil avvisning av informasjonskapsler trolig føre til forstyrrelser på din navigering på vårt nettsted, i særdeleshet ved at det vil forhindre deg i å få tilgang til visse deler av nettstedet.


Opplysninger vi samler inn når du registrerer deg eller bestiller produkter

Noen av de tjenestene som tilbys på vårt nettsted krever at du registrerer deg. Dersom du ønsker å benytte deg av disse tjenestene, vil vi spørre deg om å oppgi personopplysninger, og vi er takknemlige om du oppgir fullstendige og nøyaktige opplysninger, og at du informerer oss dersom dine opplysninger må oppdateres. Om du ikke oppgir fullstendige og nøyaktige opplysninger, eller om du ikke informerer oss om at dine opplysninger må oppdateres, kan det være at vi ikke er i stand til å levere deg de tjenestene du har bedt om.

Vi samler inn følgende personopplysninger i følgende kategorier:

 • Identifiserende opplysninger, som omfatter ditt navn, telefonnummer, e-postadresse, hjemadresse, brukernavn og passord, bilder og fødselsdato (eller alder);
 • IT-opplysninger, omfatter opplysninger som er knyttet til din surfing på vårt nettsted, slik som hvilke sider du gikk inn på, dato og klokkeslett for når du gikk inn på disse sidene, dine søk, informasjon om din enhet (maskinvaremodell, versjon på operasjonssystem, unik enhetsidentifikatorer, internettprotokolladresse, maskinvareinnstillinger, nettleser, språkinnstillinger på nettleser), dato og klokkeslett for din forespørsel og henvist URL;
 • Finansielle opplysninger, inkludert kredittkortopplysninger, samles ikke av oss; når du legger inn en ordre du blir omdirigert til en tredjeparts tjenesteleverandør som håndterer betalingsprosessen.

HVORDAN VI BRUKER INNSAMLEDE PERSONOPPLYSNINGER

Vi bruker dine personopplysninger bare innenfor de grenser som er bestemt av lover og forordninger. Noen ganger vil vi bruke dine personopplysninger fordi lover og forordninger krever at vi gjør det. Vi tar ikke i noen tilfeller automatiserte avgjørelser utelukkende på grunnlag av automatisk prosessering som kan medføre juridiske virkninger for deg, eller som kan ha betydelige konsekvenser for deg.

Vi bruker dine personopplysninger til følgende formål:

 • Vi bruker dine identifiserende opplysninger til å legge til rette for levering av varer som du har kjøpt fra oss, holde deg oppdatert på utviklingen på din bestilling, minne deg på at du trenger påfyll, automatisk behandle etterbestillinger, håndtere returer og betjene din konto og kontakte deg i tilfelle et produkt må kalles tilbake. En slik behandling bygger på den avtalen vi inngår;
 • Vi anonymiserer dine IT-opplysninger og bruker dem til å forbedre din opplevelse på våre nettsider, for å identifisere og melde fra om feil og problemer, vurdere effekten på kunders adferd av endringer vi gjør og for å analysere og forbedre ytelsen på nettstedet. En slik prosessering bygger på vår berettigede interesse.

HVOR LENGE VI LAGRER INNSAMLEDE PERSONOPPLYSNINGER

Tiden vi lagrer dine personopplysninger vises i tabellen nedenfor:


Opplysningskategori


Oppbevaringstid

     

Identifiserende opplysninger inkludert oftalmologisk resept og medisinske opplysninger

Minst 10 år. (et påbud fra General Optical Council)

Identifiserende opplysninger ekskludert oftalmologisk resept og medisinske opplysninger

5 år

Finansielle opplysninger

Dette lagres ikke i noen av våre systemer

IT-opplysninger

5 år


PERSONOPPLYSNINGER VI DELER

Vi opplyser om at vi kan komme til å formidle dine personopplysninger til selskaper utenfor MyOptique Group, men kun med ditt samtykke.


Opplysningskategori


Mottakerkategori


Sted

     

Identifiserende opplysninger

Online transaksjonsbhandling, ordreekspedisjon, reklame, kommunikasjon av tilbud, ordreanalyse

EU

Finansielle opplysninger

Online transaksjonsbhandling

EU

IT-opplysninger

Analyse av kunders kjøpsadferd

EU


HVORDAN VI BESKYTTER PERSONOPPLYSNINGER

Vi har satt i verk tiltak for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, bruk eller formidling, deriblant og uten noe begrensing:

 • Vi implementerer og opprettholder sofistikerte tekniske tiltak for å sikre at dine personopplysninger blir lagret og behandlet i full konfidensialitet og sikkerhet;
 • Vi implementerer og opprettholder begrensinger på tilgang til dine personopplysninger, og overvåker tilgang, bruk og overføring av personopplysninger;
 • Vi krever at alle våre ansatte som har tilgang til dine personopplysninger inngår avtaler om taushetsplikt eller lignende, som pålegger dem å oppfylle våre personvern- og konfidensialitetskrav;
 • Vi krever at forretningspartnere og tredjeparts tjenesteleverandører som vi kan komme til å dele dine personopplysninger med, oppfyller alle gjeldende personvern- og konfidensialitetskrav;
 • Vi gir regelmessig opplæring innenfor personvern til våre ansatte og tredjeparter som har tilgang til personopplysninger.

HVILKE RETTIGHETER DU HAR

Under gjeldende personvernlover og -forordninger, har du rett til:

 • Tilgang til, rettelse av og/ eller sletting av dine personopplysninger.
 • Å begrense eller motsette deg behandling.
 • Å fortelle oss at du ikke ønsker å motta reklame.
 • Under visse omstendigheter, å kreve at visse personopplysninger overføres til deg eller en tredjepart.
 • I den utstrekning behandling av dine personopplysninger bygger på ditt samtykke, å trekke tilbake samtykket, uten at dette påvirker lovligheten i den behandlingen som bygget på samtykket før du trakk det tilbake.

Vi er forpliktet til å gjøre det mulig for deg å benytte deg av dine rettigheter: For å gjøre det, kan du kontakte oss som beskrevet i begynnelsen av denne personvernerklæringen. Vennligst oppgi følgende informasjon, så vi kan behandle din forespørsel med all mulig omtanke:

 • Ditt fornavn og etternavn, og en kopi av din legitimasjon.
 • Din forespørsel (med andre ord, hvilken rettighet du ønsker å hevde).
 • Dato for søknaden og din underskrift (om du sender din søknad med vanlig post).

Om du ikke får tilfredsstillende behandling av oss, kan du sende en klage om vår behandling av dine personopplysninger til datatilsynet eller lignende tilsyn.


ENDRINGER I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Vi gjennomgår med jevne mellomrom i hvilken grad vi oppfyller denne personvernerklæringen, i særdeleshet for å oppfylle nye lover og forordninger innenfor personvern. Men, selv om denne personvernerklæringen endres fra tid til annen, vil vi ikke innskrenke dine rettigheter i denne personvernerklæringen uten ditt uttrykkelige samtykke.